Styrke, veikskapar, moglegheiter og truslar for Sogn og Fjordane. Ein bakgrunnsanalyse til regionalt utviklingsprogram

Av:
Notat
Id:
97-16