Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Av:
Rapport
Utgjevar:
Miljødirektoratet

Hva er det egentlig som må ligge til grunn for at en kommune skal lykkes i omstillingen.  CICERO har sammen med Vestlandsforsking og Civitas på oppdrag fra Miljødirektoratet sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak.

Sjå presseomtale på nettsida til Cicero: Tre grep som kan kutte klimagassutslipp i kommunene

Rapporten kan lastast ned på Miljødirektoratet si nettside:

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium