"Læring i lag?" Eit perspektiv på organisasjonslæring i og mellom stat og kommune

Rapport
Id:
98-3