Den doble klimautfordringa i samferdselssektoren

Foredrag
Id:
18.02.2011

Presentasjon under ”Miniseminar prioriteringskriterium veg” arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Vegvesen, region midt
18. februar 2011, Hotell Alexandra, Molde