Bør stille krav til dokumentasjon av forskningen

Kronikk
Id:
08.04.2013

Norges forskningsråd og staten som oppdragsgiver må stille eksplisitte krav til dokumentasjon – ikke bare til formidling – av den forskningen de betaler for.

Kronikk på www.forskning.no