Bærekraftig utvikling innen landbruks- og matsektoren

Foredrag
Id:
24.03.2011

Innlegg om berekraftig landbruk for Bioforsk på eit internt seminar ved Bioforsk Økologisk Tingvoll.