Årsmelding 2016

Av:

Årsmelding for Vestlandsforsking godkjent av styret i møte 15. mars 2017.