Utviklingstiltak i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane

Prosjektet er eit første tiltak innafor ein intensjonsavtale om å bidra til å utvikle organisasjon og leiarskap ved produksjonsavdelinga ved Vegkontoret i Sogn og Fjordane. I dette prosjektet skal det gjennomførast ein kort forstudie, eit seminar og eit etterarbeid for å identifisere forbetringsområda.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vegkontoret i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3187
Prosjektleiar: