Utvikling av logistikkfag ved NTNU

Gjennom dette prosjektet skal det utviklast studieplanar for to fagemne i det nye MSc studietilbodet i Logistikk ved NTNU. Dei to fagemna er: SIB 8025-Transportsystemet og Del av emnet SIB 8030 - Transportteknologi. Begge studieplanane skal utarbeidast på engelsk.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NTNU
Prosjektnummer:
2228
Prosjektleiar: