Undervisning HSF - Del av faget Drift av datasystem

Undervisning i hovudemnet Vev og Intranett. Delemne: DNS/DHCP, katalogtenester, e-postløysingar, lukka tenester, applikasjonstenarar, portalar, autentisering, kryptering, digitale sertifikat, klient/tenar-løysingar på veven.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
5210
Prosjektleiar: