Styringssystem for utvida samfunnsansvar

Prosjektet skal gjennomførast som eit samarbeid mellom NSB BA og DNV (Det Norske Veritas) som bedrifter og Vestlandsforsking som FoU-institusjon. Hovudmålet er å utvikle eit styringssystem basert på utvida samfunnsansvar (CSR). Delmål: 1. Utvikle eit indikator- og rapporteringssystem for utvida samfunnsansvar (CSR). 2. Etablere grunnlaget for salg av kompetanse og produkt innafor miljø- og samfunnsstyring av bedrifter. 3. Vidareutvikle NSB sin Agenda 21 som internt styringssystem for miljø og utvida samfunnsansvar. 4. Utvikle eit kundeorientert miljødatasystem
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NSB
Prosjektnummer:
2205
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):