Rettleing i samband med evaluering av programarbeid

Rettleing til programleiarane i samband med utarbeiding av indikatorar som skal måle effekten av ulike prosjekt. Desse prosjekta er knytta til det fylkeskommunale programarbeidet for perioden 2001-2004.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
3209