Miljøvern som drivkraft for lokale og regionale aktørar

Vestlandsforsking er engasjert av Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Fylkesmannen si landbruksavdeling for å delta på det tredje tematiske seminaret i regi av Interreg IIIC prosjektet Euromountains.net. Vestlandsforsking si oppgåve har vore å førebu og leie gjennomføringa av ein workshop med tema: "Environmental protection as a prime driver for land actors" med etterfølgande rapportering.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6062
Prosjektleiar: