Miljørekneskap - handtering av våtorganisk avfall

Vestlandsforsking skal på oppdrag frå det interkommunale avfallsselskapet SIMAS IKS lage eit miljørekneskap for handtering av våtorganisk avfall ved anlegget i Festingedalen, Sogndal kommune.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SIMAS IKS
Prosjektnummer:
6301
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):