Klimakalkulator

Vestlandsforsking skal bidra med innspel til arbeidet med å lage ein nasjonal klimakalkulator. Arbeidet vert koordinert v CICERO med faglege underleverandørar frå ei rekkje forskingsinstitusjonar i Norge.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
CICERO
Prosjektnummer:
6136
Prosjektleiar: