Kjennetegn ved yrkeshemmede som ikke gjennomfører yrkesrettet attføring

Vestlandsforsking skal på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomføre en kartlegging av de observerbare kjennetegnene ved de som begynner på yrkesrettet attføring og de som ikke gjør det (dvs. de som blir utskrevet til passive eller aktive løsninger). Vi skal også foreta en sammenligning av gruppene på et bestemt tidspunkt, samt analysere endringer i bakgrunnskjennetegn over tid.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnummer:
3206
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: