IT-forum 2002

Vestlandsforsking har fått i oppdrag av IT-forum Sogn og Fjordane å stå for arrangering av konferansen IT-forum 2002. Vestlandsforsking har hatt sekretariatsoppgåve for konferansen så lenge den har vore arrangert. I tillegg utfører Vestlandsforsking sekretariatsarbeid for organisasjonen IT-forum
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
IT-forum Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
5224