IKT og norsk språk

Utarbeiding av handlingsplan for IKT og norsk språk.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norsk Språkråd
Prosjektnummer:
5191
Prosjektleiar: