Forebygging mot problemspilling blant ikke-vestlig ungdom: Et samarbeidsprosjekt med familie i fokus

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) har som mål å bidra til forebyggende kunnskap og løsning mot dataspillproblemer blant ikke-vestlig ungdom og familier i Norge. Prosjektet bygger på resultater fra to tidligere RAM-finansierte undersøkelser om dataspill med fokus på ungdommer, og i et familieperspektiv. Ved hjelp av aksjonsforskning vil prosjektet, i dialog med aktørene, utvikle langsiktige og målrettede løsninger med ikke-vestlig ungdom og deres familier som utgangspunkt.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NLA Kristiansand
Prosjektnummer:
6519
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • tenåring spelar på mobilen

    Gilda Seddighi har saman med kollegaer frå både Vestlandsforsking og NLA Høgskolen Gimlekollen forska på problemskapande bruk av dataspel hjå unge i ikkje-vestlege innvandrarfamiliar. Fleire funn overraska henne.
    – Vi ser no korleis foreldre navigerer i «mørke» på leit etter informasjon og hjelp når dataspeling skapar vanskar i heimen, seier ho.