Evaluering av EURES-systemet i Norge

Prosjektet skal evaluere tidsbruken på EURES-relatert arbeid i den norske Aetat og sjå på kor nøgde brukarane er med EURES-tenesta.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnummer:
3205
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):