Euro Info

Vestlandsforsking er vert for eit av fem Euro Info Centre i Norge. Senteret gir rettleiing og informasjon til bedrifter om EU-marknaden. Vidare er instituttet norsk distributør av EU-kommisjonen sine elektroniske databasar. I denne teneste inngår også andre internasjonale databasetenester retta mot næringslivet.

Startdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
5154
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: