Creative Learning Systems - Norden

Creative Learning Systems Inc. (San Diego, USA) har etablert samarbeid med ei gruppe initiativtakarar på Voss for å tilpasse det amerikanske læringskonseptet til etter- og vidareutdanningstilbod i Norge/Norden. CLS Norge AS er organisasjonen for etablering av eit første "Kreativt læringssenter" i Norge. CLS Inc og CLS Norge etablerer i samarbeid med CLS Norden. VF er engasjert til å koordinere det faglege arbeidet i tilpassinga av CLS-konseptet for norske og nordiske tilhøve.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
CLS Norge
Prosjektnummer:
3190
Prosjektleiar: