Monica
Brugrand
tilsett
Stillingstittel:
Personalleiar
Telefon:
Tilsett:
01.04.2019

Monica har utdanning innanfor bank og finans gjennom bankakademiet/BI, samt økonomi og administrasjon frå høgskulen i sogn og fjordane. Ho har erfaring som kundekonsulent, personkundemarkedet i Sparebanken Vest. Butikkmedarbeider og dagleg leiar for tidligare Brugrand’s AS og var ein kort periode innom Nav Økonomi på Leikanger. Før ho starta hjå Vestlandsforsking har ho arbeidd som HR-leiar ved Avery Dennison NTP AS i Gaupne.

Monica jobbar med lønn og personal i tillegg til arkiv, publikasjonar og årsmelding. Andre arbeidsoppgåver blir å vedlikehalde og utvikle system og rutiner som VF nyttar i organisasjonen.