Kunne du tenke deg å jobbe hjå oss?

Teltopning med person og sol i horisonten
Med Sogndal som arbeidsstad har du kort veg til nydelege turområde. Foto: Morten Hagen

Er du interessert i eitt eller fleire av forskingsområda våre og har lyst til å bli forskar hjå Vestlandsforsking?

Då kan du sende oss ein open søknad.

 

 

Sosial samling på benk i sommarvêr ved grøn fjord med fjell bak
Sommarfest på Ytre Eikjo. Foto: Kyrre Groven

 

 

Om Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv og offentleg sektor. Vi er om lag 36 tilsette i eit spennande fagmiljø som arbeider med forsking innan klima, miljø, energi, IKT, regional utvikling og reiseliv. Vi har ein lang tradisjon for internasjonalt forskingssamarbeid, og utfører både regionale og nasjonale forskingsoppdrag. Vestlandsforsking arbeider systematisk for å sikre likeverd, mangfald og god kjønnsbalanse. Vi held til ved Campus Sogndal i Sogn og Fjordane, i eit aktivt og innovativt miljø med både forsking, utdanning, idrett og entreprenørskap. Sogndal er kjent for fantastisk natur og gode vilkår for friluftsliv.