Samhandling for grønt skifte - klimaseminar

""
Sogndal og Fosshaugane Campus. Foto: Falkeblikk AS

Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet arrangerer Campus seminar fredag 17. februar i "Trollsalen" ved Sogndal vidaregåande skule. Tema: "Er klimaløysinga å fjerne eller fange CO2"

Seminar

Program:

  • Innleiing v/Carlo Aall, Vestlandsforsking
  • Kva er det realistiske potensialet for karbonfangst av konsentrerte utslepp à la «månelandingsprosjektet på Mongstad»? Ved Peter Haugan, forskar ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Klarer vi å nå 1,5- eller 2-gradarsmålet ved å redusere utslippene av klimagassar? v/Karen Moberg, Vestlandsforsking
  • Kva er det realistiske potensialet for karbonfangst direkte frå atmosfæren»? v/Glen Peters, forskar ved CICERO senter for klimaforsking
  • Kva er det realistiske potensialet for karbonfangst gjennom skogplanting? v/Trygve Refsdal, pensjonert agronom og forstkandidat
  • Kva gir dette av utfordringar og muligheiter for Sogn og Fjordane? Paneldebatt med innleiarane og representantar for offentlig og privat verksemd i Sogn og Fjordane

Stad: Trollsalen - Sogndal vidaregåande skule

Tid: 17. februar kl 10.00 - 15.00

Seminaret er gratis.  Påmelding til: info@vestforsk.no