Karrieremesser 2017

stdenter som leser på biblioteket
Biblioteket

Framtidsfylket Sogn og Fjordane arrangerer også i år karrieremesser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vestlandsforsking deltek på messene i Oslo og Bergen.

Aktuelt

Er du interessert i å få vita kva Vestlandsforsking held på med, så er du velkommen til messa i Oslo 5. februar og i Bergen 15. februar. På messa møter du eit breitt spekter av spennande bedrifter frå Sogn og Fjordane som vil vise fram kva dei har av karrieremoglegheiter.

 

Ida Marie Gildestad og Marit Haugan Hove jobbar begge som traineear ved Vestlandsforsking  innafor ulike forskingsområde.  Her kan du lesa litt meir om: Du har velferdsteknologi i lomma

Sjå også nettsida til Framtidsfylket i Sogn og Fjordane for meir informasjon om karrieremessene og artikkel i Sognavis 19. januar:  Ventar søkarboom til populære stillingar