Godstransport på veg – Intervju i New Scientist

""
Faksimile av oppslag i New Scientist

Hans Jakob Walnum er intervjua i det siste nummeret av tidsskriftet New Scientist. Walnum blei intervjua på bakgrunn av det forskingsarbeidet Vestlandsforsking har gjort om godstransport på veg.

Aktuelt

Tema for artikkelen i New Scientist er dei systematiske innverknadane som ny teknologi kan ha for å redusere klimagassutslepp i godstransportsektoren. På nett-utgåva er tittelen «Tesla`s electric truck are great but they won`t save the planet» medan tittelen i papirutgåva er tittelen «Death of the gas guzzler». 

Sjå også rapporten frå Vestlandsforsking om godstransport: Driver response model Norwegian road freight transport 1993-2013

Amazon.com omtalar New Scientist på følgjande måte “New Scientist is the world s most read weekly science and technology magazine. New Scientist reports on the very latest science and technology news, putting discoveries and advances in the context of everyday life.”