Velferdsteknologikonferanse på Skei

120 deltakarar møtte på Skei til årets konferanse om velferdsteknologi i forrige veke. Konferansen omhandla erfaringar med planlegging og implementering av velferdsteknologi i 8 pilotkommunar i fylket.

Det siste året har ei rekkje kommunar vore pilotar i fylkesprosjektet, med utgreiing og utprøving av konkrete teknologiar. På konferansen fekk vi høyre om både utfordringar og gevinstar med å ta i bruk velferdsteknologi i kommunane si pleie- og omsorgsteneste.

Meir om konferansen på nettsida til Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester

Presentasjonane frå konferansen finn du på IT-forum si heimeside