Velferdsteknologi gjeld oss alle

Marit Haugan Hove er trainee ved Vestlandsforsking og jobbar m.a. med velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane.

På nettstaden Framtida.no kan du lese meir om Marit og kva ho jobbar med: Velferdsteknologi gjeld oss alle.