Nye 30 millionar til breiband i fylket

Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba saman med søknaden som no gjer at fylket får 30 millionar frå staten til utbygging av breiband. Dei 30 nye millionane frå staten løyser i tillegg ut millionar frå fylkeskommunen og kommunane.

Meir informasjon på nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune: Nye 30 millionar til breiband