Nordisk konferanse om klimatilpassing - Presentasjonar

Vestlandsforsking var medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blei arrangert i Bergen i august.

Carlo Aall frå Vestlandsforsking var med i arrangementskomiteen og leia også fleire seksjonar på konferansen.

Halvor Dannevig og Carlo Aall hadde innlegg på konferansen og presentasjonane finn de under.

Halvor Dannevig, Grete Hovelsrud, Carlo Aall, Richard Bellerby et.al: Co-production of Ocean Acidification knowledge for adaptive co-management of the coastal zone.

Carlo Aall, Kyrre Groven og Halvor Dannevig: Planning for climate change vulnerability?

I tilllegg til presentasjonane bidrog Vestlandsforsking med Poster - Adapting to Coastal Ocean Acidification, a "wicked problem" for coastal governance?

Carlo Aall, Michael Hall og Kyrre Groven: Rebound Theories and Climate Change