Nordisk konferanse om klimatilpassing i Bergen 29.- 31.august 2016

Vestlandsforsking er medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blir arrangert i Bergen i august.

Konferansen blir åpna av klima- og miljøminister Vidar Helgesen og har innleiarar frå forskingsinstitutt  og universitet  både frå Norden og andre land.  Sjå program.

Tysdag 30. august presenterer forskar Halvor Dannevig eit nytt prosjekt ved Vestlandsforsking om korleis kystsoneforvaltning kan bidra til å redusere dei negative konsekvensane av havforsuring.