Nasjonal klimatilpassingskonferanse i Sogn og Fjordane

""

Årets nasjonale klimatilpassingskonferanse går av stabelen i Sogndal 2.-4. mai. Over 130 deltakarar har meldt seg på konferansen som har klimatilpassa samfunnsplanlegging og det grøne skiftet som tema. Konferansen kan følgjast på nett - sjå lenke i omtalen.

Følg konferansen på nett: http://mediasite.sfj.no/Mediasite/Play/ce8706fb299f486db603452035f16ece1d

Tysdag 3. mai held forskarane Carlo Aall og Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking innlegga «Behovet for klimatilpassing» og «Er «dårleg klima» eller «dårleg planlegging» den største utfordringa?», og Idun A. Husabø styrer ordet under parallellsesjonen «Kva er utfordringane?» Elles deler ei rekkje fagfolk og ekspertar kunnskap om klimatilpassing med ulike vinklingar.

Hovudinnleiarar er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, og Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og klimaforskar ved Bjerknessenteret.

Sjå heile programmet for konferansen her.

Målgrupper for konferansen er politikarar og tilsette i kommunar og fylkeskommunar, tilsette i regionale statsetatar og studentar.

Program

2. mai

Konferansen startar på ettermiddagen 2. mai, då turen går til Fjærland. Der vert det klimaekskursjon og presentasjon av den nye klimautstillinga på Norsk Bremuseum. Det vert også bidrag frå Red Cross Nordic United World Collage, med presentasjon av «Climate Summit».

3. mai

Tysdag startar hovuddelen av konferansen, med tema klimakonsekvensar og tilpassa planlegging. Det vert spanande innlegg frå ulike fagpersonar, før det vert paneldebatt med temaet: «Dersom klimascenarioa slår til; Kvar skal vi då byggje og bu?». Etter lunsj vert det parallellsesjonar der deltakarane kan velje mellom ulike tema. Desse sesjonane er delt inn i «Kva er utfordringane?» og «Korleis gjer vi det?». Det vert fellesmiddag med underhaldning på kvelden.

4. mai

Onsdag er hovudtemaet det grøne skiftet og klimaomstilling. Også her kjem det spanande innlegg frå ulike fagpersonar. Mellom anna skal fylkesordførar Jenny Følling innleie dagen med å presentere forskingsprosjektet som fylkeskommunen har saman med mellom anna Vestlandsforsking, «Samhandling for Grønt skifte». Dagen vert avslutta med paneldebatt med temaet: «Er det grøne skiftet gamal vin på ny flaske?» før ein sumerar opp og ynskjer vel heim.

Konferansen vert arrangert i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking, NVE, Statens vegvesen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Norsk Bremuseum og United World College.