Jon Bings minneseminar

I går vart det tredje minneseminaret etter Jon Bing arrangert (Jon Bing's Memorial Seminar), på Hotel Bristol i Oslo. Jon Bing døydde i 2014 kort tid før han ville ha fylt 70 år. Den gangen vart 70-årsfeiringa omgjort til eit minneseminar, og Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo har halde oppe tradisjonen og arrangert eit seminar til minne om han sidan.

I år var Svein Ølnes så heldig å bli invitert til å presentera - ei stor ære! Temaet for årets minneseminar var "Bitcoin and blockchain technology" og Svein fekk gleda av å innleia seminaret med presentasjonen "Bitcoin and blockchain technology for dummies - The technology and its applications" (sjå under).

Seminaret som vart leia av professor Lee A. Bygrave, UiO, hadde følgjande program:

12:20–12:30

Welcoming remarks by Lee A. Bygrave (NRCCL) 

12.30-13.00

Bitcoin and blockchain for dummies: An introduction to the technology and its applications; Svein Ølnes (Vestlandsforsking) 

13.00-13.15

Discussion 

13.15-13.45

Is Bitcoin money? Bitcoin and blockchain from a financial services perspective; Olav Torvund (NRCCL) 

13.45-14.00

Discussion 

14.30-15.00

Bitcoin and blockchain from a consumer protection perspective; Euripides Rizos (European University Cyprus) 

15.00-15.15

Discussion 

15.15-15.45

Bitcoin and blockchain from a policing perspective; Inger Marie Sunde (Norwegian Police University College) 

15.45-16.00

Discussion and summing up 

Svein Ølnes sitt innlegg: Bitcoin and blockchain for dummies: An introduction to the technology and its applications