Første dag på jobb med heilt fersk mastergrad

Marit Haugan Hove startar forskarkarrieren sin i Førde med Helse Førde sin dialogkonferanse om framtidas spesialisthelseteneste måndag 23. mai. Ho er ei av om lag 20 trainear i årets kull i Framtidsfylket si traineeordning.

Marit er nyutdanna master i produktutvikling og produksjon ved NTNU i Trondheim. Ho skal arbeide med velferdsteknologi ved Vestlandsforsking det komande året i eit prosjekt der alle kommunane i Sogn og Fjordane deltek. Ho skal òg delta i eit internasjonalt forskingsprosjekt om innovasjon i offentlig sektor.

Vestlandsforsking hadde 114 søkarar til to trainestillinger, og vi er glade for at Marit valde å komma til Sogn og Fjordane. Vi ser fram til å dra nytte av den helt ferske kompetansen Marit har på innovasjon og produktutvikling. Det er mykje spennende som skjer på området velferdsteknologi i fylket vårt for tida, og vi ønskjer å bidra med vår kompetanse inn i dette arbeidet, seier direktør Merete Lunde.

Les meir om dialogkonferansen der Helse Førde inviterer til dialog om framtidas spesialisthelsetenester

Om Framtidsfylket si traineeordning