Forskingsdagane 2016

Forskararar frå Høgskulen og Vestlandsforsking inviterer til aktivitetar, undring og innblikk på Amfi Sogningen laurdag 24. september kl 12.00 - 14.00

Forskingsdagane er Noregs nasjonale forskingsfestival! Målet er å skape begeistring og forståing for forsking, og formidle kva forskinga betyr for oss i vårt daglege liv.

Forskingsdagane foregår i perioden 21. september til 2. oktober. Gjennom ei rekke ulike arrangement kan du uavhengig av alder og kunnskapsnivå få eit innblikk i forskinga si verd.

Les meir om kva som skjer i fylket: https://www.hisf.no/nn/forskingsdagane-2016#.V-UiX_mLSUk

Sjå også  http://www.forskningsdagene.no/