Forskingsdagane 2016

Forskingsdagane er Noregs nasjonale forskingsfestival! Årets tema er "grenser" og det er mange spennande arrangement i Sogndal og Førde.

Forskingsdagane foregår i perioden 21. september til 2. oktober. Gjennom ei rekke ulike arrangement kan du uavhengig av alder og kunnskapsnivå få eit innblikk i forskinga si verd.

Les meir om kva som skjer i fylket: https://www.hisf.no/nn/forskingsdagane-2016#.V-UiX_mLSUk

Sjå også  http://www.forskningsdagene.no/