Blokk-kjede - stort potensiale for offentleg sektor

Bitcoin

På eit seminar arrangert av Norstella hadde Svein Ølnes frå Vestlandsforsking eit innlegg der det m.a. kom fram at ein må sjå nærare på bruk av Bitcoin og underliggjande blokkjede-teknologi også i offentlege IT-system.

Aktuelt

I dagens digi.no kan du å omtale og intervju med Svein Ølnes: Mener Blockchain har stort potensiale i offentlig sektor

Presentasjonen på Norstella-konferansen finn du her:

 

Meir om Blockchain