Styrking av kommunane sitt arbeid med klimatilpassing

"Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet". Det var dommen frå offentlege styresmakter då sluttrapporten frå pilotprosjektet om bruk av forsikringsnæringa sine skadedata i kommunane blei presentert i januar.

Pilotprosjektet, som er det første av sitt slag i verda, har undersøkt om dei skadedata forsikringsselskapa har om flaum, storm og naturskade kan nyttast slik at kommunane betre kan førebygge slike skader og tilpasse seg framtidige klimaendringer.

Rapporten frå prosjektet: Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner

Avslutningsseminar med presentasjonar

Sjå også pressemelding lagt ut av Finans Norge: Godt mottatt pilotprosjekt

Kontaktpersonar:
Carlo Aall, Vestlandsforsking, caa@vestforsk.no, 991 27 222

Mia Ebeltoft, Finans Norge,  Mia.Ebeltoft@fno.no, 970 13 039