Plansvikt førde til naturskader på Vestlandet

På årskonferansen til Regionale Forskingsfond hadde forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking innlegg om prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" - eit tre-årig forskingsprosjekt som nyleg er avslutta.

RFFs årskonferanse 2015: Plansvikt førte til naturskader på Vestlandet

Dårleg planlegging skuld i naturskader - artikkel forskning.no 23.04.2015