Nordisk konferanse om klimatilpassing i Bergen 29.- 31.august 2016.

Vestlandsforsking er medarrangør av den 4. nordiske forskarkonferansen om klimatilpassing som blir arrangert i Bergen i august. Meir om konferansen

Her er lenke til dei tidlegare konferansane:

1. konferanse i 2010 i Stockholm

2. konferanse i 2012 i Helsinki

3. konferanse i 2014 i København