Avslutningsseminar - Bruk av skadestatistikk i offentleg planlegging

Prosjektet starta opp i 2013 og blir no avslutta med eit seminar i Oslo arrangert av Finans Norge, Vestlandsforsking og Geografisk Institutt ved NTNU.

Carlo Aall og Halvor Dannevig frå Vestlandsforsking har innlegg på seminaret.

Program: Seminar om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i offentlig planlegging