Verdiskaping frå naturbaserte aktivitetar

Saman med Bratt Moro AS har Vestlandsforsking utvikla ein metode for å vise den lokale verdiskapinga som skjer på grunnlag av bruk og tilgang på naturbaserte aktivitetar.

Prosjektet var finansiert av Regionalt Forskningsfond og Bratt Moro med samarbeidspartnere.

Rapporten frå prosjektet kan lastast ned her:

Last ned rapporten her