Skadeforsikringsdata viktig for kommunane

Kunnskap og data om naturskader er viktig informasjon for kommunane i samband med deira planprosessar. For litt over eit år sida starta Finans Norge eit pilotprosjekt med støtte av Klima- og miljøverndepartementet for å sjå på korleis forsikringsselskapa sine skadedata kan nyttast av kommunane.

Finans Norge har gjennomført prosjektet i samarbeid med Vestlandsforsking, geografisk institutt ved NTNU og Bjerknessenteret.  3. juni vart det arrangert ein konferanse der resultata frå prosjektet blei lagt fram.  Her finn de meir om prosjektet  og presentasjonane på konferansen.

Skadeforsikringsdata er viktig for kommunane