Forsikringsselskap gir kommunane innsyn i skadedata

På oppdrag frå Finans Norge har Vestlandsforsking vore prosjektleiar for eit pilotprosjekt der det overordna målet har vore å styrke førebygging av naturskadar ved å teste ut verdien av å få tilgang til forsikringsselskapa sin skadestatistikk.