Feltrapport fra det varmere nord

Det er stadig færre nordmenn som lever av naturen, men de arbeidsplassene som fines er desto viktigare for opprettholdelse av bosetting og lokalsamfunn. Derfor har vi behov for å vite hva slags konsekvenser klimaendringer kan få for plante- og dyrelivet. I Nord-Norge er andelen arbeidsplasser i naturbaserte næringer større enn andre steder i landet, og det er her vi forventer de største klimaendringene.

I samband med dette prosjektet  har forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking skrive ein artikkel i Harvest om møtet med ein reingjetar i Finnmark og ein sauebonde i Lofoten, Feltrapport fra det varmere nord.

Meir om prosjektet