"Dårleg planlegging" viktigare enn "dårleg vêr" som årsak til naturskade?

I ein presentasjon på årets plankonferanse arrangert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland la forskingsleiar Carlo Aall fram resultat frå prosjektet AREALKLIM, der forskarane har studert 10 historiske naturskadehendingar og hatt dialog med 5 kommunar om korleis ta omsyn til klimaendringar i arealplanlegginga.

Hovudkonklusjonen frå prosjektet er at "dårleg planlegging" har vore ein viktigare årsak enn "dårleg vêr" for naturskadehendingar på vestlandet.

Carlo Aall: Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Program for Konferansen

Dagsavisen 30.10.2014

Innslag NRK Sogn og Fjordane, 30. oktober

BT, 30. oktober