Avslutningsseminar for Arealklim-prosjektet

4. og 5. desember arrangerer Vestlandsforsking avslutningsseminar for prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" i Ålesund. Hovudtema for samlinga: Frå kunnskap til handling. Du kan følgje seminaret på Youtube.

Forskarar frå Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Bjerknessenteret, representantar frå fylkeskommune og fylkesmann samt deltakarar frå kommunane som har vore med i prosjektet vil halde presentasjonar om arbeidet med m.a. klimatilpasning.

Fullstendig program for seminaret

Seminaret finn stad i Ålesund, men er du interessert så kan du følgje seminaret på Youtube (torsdag).

Lenke til sending fredag frå kl 09.00-12.00.