AREALKLIM-presentasjonar på Nordisk klimatilpassingskonferanse i København

Resultat frå AREALKLIM-prosjektet blei lagt fram i to ulike presentasjoner under Third International Nordic Adaptation Conference i København 25.-27. august i år.

Kyrre Groven presenterte resultata frå analysen av dei historiske naturskadecasa, som viser at bedre planlegging og strengare tolking av lovverket kunne ha avverga dei fleste skadane. Halvor Dannevig heldt ein presentasjon der han diskuterte fylkesleddet si rolle i  klimatilpassingsarbeidet.

Her er presentasjonane:

Dannevig, Aall og Groven: Adaptation governance at the sub-national level. The county as boundary organisation?

Aall, Groven og Dannevig: What is worst: bad planning or bad weather?