Dig.konf. 2013, dag 2

Andre dag av Digitaliseringskonferansen 2013 (30. mai).

Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen: Ny dansk IT-strategi
Tidlegare leiar for "tenketanken" Digital Task Force, ei samling IT-leiarar og -entusiastar i offentleg sektore. DTF vart så flytta inn i Finansdepartementet og er no skilt ut att som Digitaliseringsstyrelsen, ein etat med ca. 150 tilsette. Det er framleis sterke band til Finansdep.